COMPANY PROFILE
 
 
  

COMPANY VISION

ORGANIZATION
HISTORY
 
     ORGANIZATION

Ferrico Corporation Headquarter

2F-A, No.192,Sec 2, Chung San N.Rd., Yang Mei, Tao Yuan,Taiwan326

Ferrico HK Ltd.

Ferrico Corporation

Guangzhou Ferrico Electronics Ltd.

Ferrico Electronics (Kun Shan) Ltd.

 

Investment Sales Production Production
  2F-A No.192,Sec.2,Chung-Shan N.Rd,Yang-Mei,Tao-Yuan,TaiWan,326. No.2,Ren Min Rd.,Ren Min Village,Lan He Town,Nan Shan Area,Guang Zhou City,Guang Dong,China 511480 Shan Pu East Rd.,Qian Deng Town, Kun Shan, Jiang Su, China215341